Motie Ouwehand: zet in op naleving van de Europese klimaat­af­spraken


9 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese lidstaten en het Europees parlement in 2013 hebben afgesproken ten minste 20% van de EU-begroting voor 2014-2020 te besteden aan maatregelen tegen klimaatverandering;

constaterende dat uit een onderzoek van de Europese Rekenkamer blijkt dat dit doel bij lange na niet gehaald zal worden, en dat vooral in het landbouw- en visserijbeleid en de plattelandsontwikkeling het roer nog niet om is,

verzoekt de regering in te zetten op naleving van de Europese klimaatafspraken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer