Motie Ouwehand: laat dieren­welzijn en dier­ge­zondheid leidend zijn bij het verkleinen van de melk­vee­stapel


6 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Wet verantwoorde groei melkveehouderij zoals voorspeld heeft geleid tot een onverantwoorde explosie van de melkveestapel,

constaterende dat als gevolg hiervan nu naar verwachting 170.000 koeien, waaronder zelfs (hoog)drachtige dieren, versneld naar de slacht zullen worden gestuurd,

voorts constaterende dat het zogenaamde fosfaatplan zal leiden tot nog verdere industrialisatie met nog minder weidegang en nog meer productie per koe, met alle gevolgen van dien voor het dierenwelzijn en de diergezondheid,

spreekt haar ernstige afkeuring uit over het willens en wetens uit de hand laten lopen van de voorzienbare groei in de melkveehouderij,

verzoekt de regering binnen vier weken met een plan te komen om het dierenwelzijn en de diergezondheid in de melkveehouderij een leidend principe te laten zijn bij het verkleinen van de melkveestapel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, PVV, GroenLinks, GrK├ľ

Tegen

VVD, PvdA, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, 50PLUS, GrBvK, Houwers, Klein, Monasch, VanVliet