Motie Ouwehand voor verbod op export van nertsen


5 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland heeft besloten met ingang van 2024 de nertsenfokkerij in Nederland te verbieden;

constaterende, dat de Kamer zich eerder heeft uitgesproken voor een Europees verbod op de nertsenfokkerij;

van mening dat het onwenselijk is om de handel in nertsen in andere landen te stimuleren of om de houderij naar het buitenland te verplaatsen;

verzoekt de regering de export van nertsen te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, DENK, SP, GroenLinks

Tegen

CDA, FVD, D66, VVD, SGP, 50PLUS, ChristenUnie