Motie Ouwehand voor uitbreiding extern onderzoek naar func­ti­o­neren NVWA naar alle bedrijven in veehou­derij, dier­trans­porten en alle slacht­huizen


4 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er in de afgelopen elf jaar vele rapporten zijn verschenen waaruit blijkt dat er zeer ernstige tekortkomingen zijn in de inrichting en de uitvoering van het toezicht op dierenwelzijn en voedselveiligheid,

constaterende, dat verbeterplannen en reorganisaties daar geen enkele verbetering in hebben gebracht,

verzoekt de regering het externe onderzoek naar het functioneren van de NVWA uit te breiden naar alle bedrijven in de veehouderij, diertransporten en alle slachthuizen,

en gaat over tot de orde van dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP