Motie Ouwehand over terug­dringen van het aantal dieren dat "in voorraad" wordt gedood


22 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het aantal dieren dat "in voorraad" wordt gedood zonder in een proef te zijn gebruikt, is verdubbeld in de afgelopen vijf jaar;

verzoekt de regering doelstellingen te formuleren voor het terugdringen en het beheersen van het aantal dieren dat in proefdierfokkerijen en laboratoria in voorraad wordt gedood;

verzoekt de regering met voorstellen te komen om deze doelstellingen te kunnen realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, LVER, PVDD, PVV, SGP, SP

Tegen

CDA, CU, PvdA, VVD