Motie Ouwehand voor borging hand­ha­vings­ca­pa­citeit van NVWA


5 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de kosten voor de geplande vernieuwing van de ICT bij de NVWA maar liefst 59 miljoen euro hoger uitvallen dan voorzien;

overwegende dat dit ten koste gaat van de beschikbare menskracht en middelen voor de kerntaken van de NVWA, zoals het toezicht op dierenwelzijn en voedselveiligheid;

spreekt uit dat dit niet alleen onwenselijk, maar ook onacceptabel is;

verzoekt de regering de handhavingscapaciteit van de NVWA te borgen en daarvoor de benodigde keuzes te maken en/of benodigde middelen te zoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, SGP, 50PLUS, DENK, SP, PvdD, PvdA, PVV

Tegen

VVD, CDA, FVD, D66, ChristenUnie

Lees onze andere moties

Motie Van Raan en Diks voor vermindering aantal militaire luchthavens

Lees verder

Motie Ouwehand over het stellen van een maximum aan het tempo waarin (verschillende soorten) dieren worden geslacht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer