Motie Ouwehand over het stellen van een maximum aan het tempo waarin (verschil­lende soorten) dieren worden geslacht


6 september 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er geen regels zijn voor de bandsnelheid in slachthuizen, maar dat de tempo’s moordend hoog zijn met alle risico’s voor dierenwelzijn van dien,

verzoekt de regering een maximum te stellen aan het tempo waarin (verschillende soorten) dieren worden geslacht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PVV, FVD, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS