Motie Ouwehand: Verminder de import van palmolie


21 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er voor productie van palmolie op grote schaal ontbossing plaatsvindt waarbij mensen van hun land worden verdreven en bedreigde dieren nog meer leefgebied verliezen waardoor bijvoorbeeld de orang-oetang op de rand van uitsterven staat,

overwegende dat er voor palmolieproductie vaak gebruik wordt gemaakt van ‘hakken en branden’ methoden die voor een grote uitstoot van broeikasgassen zorgen en de luchtkwaliteit zeer negatief beïnvloeden,

constaterende dat er bij de productie van palmolie grote hoeveelheden landbouwgif worden gebruikt die water en bodem vervuilen en de volksgezondheid bedreigen,

constaterende dat de aanpak van het bedrijfsleven om palmolie te verduurzamen via de in 2004 opgerichte Roundtable on Sustainable Palmoil (RSPO) geen tastbare verbetering van deze situatie heeft weten te bereiken,

overwegende dat Nederland een van de grootste importeurs van palmolie is,

verzoekt de regering een plan van aanpak te presenteren om de import van palmolie te verminderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, 50PLUS

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, SGP, GrKÖ, GrBvK, Houwers, Klein, Monasch, VanVliet