Motie Ouwehand: blijf de metingen van broei­kas­gassen in Nederland finan­cieren


21 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende de urgentie van de strijd tegen klimaatverandering en de noodzaak van wetenschappelijk onderzoek voor het monitoren van klimaatverandering

verzoekt de regering de metingen van broeikasgassen in Nederland te blijven financieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Van Veldhoven


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PvdA, SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, 50PLUS, GrK├ľ, Klein, Monasch

Tegen

VVD, PVV, GrBvK, Houwers, VanVliet