Motie Ouwehand/Van Gent over afwijzing van hervatting van de commer­ciële walvis­jacht


12 maart 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Nederlandse regering zich tegen de jacht op walvissen heeft uitgesproken;

constaterende, dat ierland de international Whaling Commission een voorstel heeft gedaan dat hervatting van de commerciële walvisjacht behelst;

verzoekt de regering om het voorstel van ierland tot hervatting van de commerciële jacht op walvissen in economische exclusieve zones af te wijzen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwhand
Van Gent


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, D66, PVDD, VVD, PVV

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP