Motie Ouwehand: toets toela­tingen bestrij­dings­mid­delen aan water­kwa­li­teits­doelen


4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het momenteel niet mogelijk is om normoverschrijdingen in het oppervlaktewater te betrekken bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen,

verzoekt de regering, de preregistratietoets op waterkwaliteitsdoelstellingen wederom in te voeren door het oude artikel 2.10, het eerste lid, van de regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden terug te plaatsen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen