Motie Ouwehand: meer infor­matie over speel­natuur en groene school­pleinen


4 juni 2013

De Kamer

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Taskforce “sport- en bewegen” pleit voor een loket waar men met vragen terecht kan om belemmeringen die de sportsector ervaart weg te nemen,

constaterende, dat groene speelpleinen en speelnatuur uitnodigen om te bewegen en zo helpen om kinderen in beweging te krijgen en te houden,

verzoekt de regering, binnen dit informatieloket over sport en bewegen ook relevante informatie en goede voorbeelden rond speelnatuur en groene schoolpleinen op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

CDA, ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdD, SP

Tegen

VVD, PvdA, PVV, SGP