Motie Ouwehand: tel sloten niet mee bij de ecolo­gische focus­ge­bieden


18 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Alterra concludeert dat sloten geen wezenlijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit, ook niet als deze naast ecologische focusgebieden liggen,

verzoekt de regering sloten naast ecologische focusgebieden niet mee te tellen in de vereiste 5% van het bouwland dat ecologisch moet worden ingericht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdD, SP

Tegen

VVD, PVV, Bontes, PvdA, CDA, CU, SGP, D66, 50+