Motie Ouwehand: geen land­bouw­sub­sidies naar sierteelt


18 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat subsidies uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid bedoeld zijn voor de productie van voedsel,

verzoekt de regering de sierteelt uit te sluiten van inkomenssteun vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdD, SP

Tegen

VVD, PVV, Bontes, PvdA, CDA, CU, SGP, D66.50+