Motie Ouwehand: stop met promotie van vlees, zuivel en eieren


15 februari 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de EU miljoenen aan subsidies uitgeeft aan de promotie van vlees en zuivel,

Constaterende, dat het promoten van vlees en zuivel op kosten van de belastingbetaler niet past bij de omslag die nodig is naar een dier- en natuurvriendelijke landbouw,

Verzoekt de regering zich in te zetten voor een einde aan de Europese subsidies op de promotie van vlees, zuivel en eieren

En gaat over op de orde van de dag,

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PvdA, PvdD, DENK

Tegen

VVD, PVV, D66, CDA, CU, 50PLUS, SGP, FVD