Motie Van Raan over het opnemen van de klimaat-impact van de lucht­vaart in milieu effect rappor­tages


14 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de klimaat-impact van de luchtvaart momenteel niet consequent wordt meegenomen in de Milieu Effect Rapportage (MER),

verzoekt de regering in ieder geval de verwachte uitstoot van CO2 (equivalenten) voortaan verplicht in de MER te laten opnemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Kröger


Status

Verworpen

Voor

GL, SP, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, SGP

Tegen

VVD, PVV, D66, CDA, CU, FVD

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over het maximeren van het totale aantal vliegbewegingen op Schiphol

Lees verder

Motie Ouwehand: stop met promotie van vlees, zuivel en eieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer