Motie Ouwehand over weten­schappers van de Univer­siteit Utrecht betrekken bij het onderzoek naar de kwets­baar­heden in de veehou­derij


13 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister van LNV heeft aangekondigd te willen onderzoeken wat de kwetsbaarheden zijn in het huidige systeem en welke maatregelen nodig zijn voor een betere borging van dierenwelzijn en voedselveiligheid, onder andere met wetenschappers,

spreekt uit dat onafhankelijkheid bij dit onderzoek voorop moet staan en economische belangen hierbij dus geen stem mogen krijgen,

verzoekt de regering, bij deze gesprekken wetenschappers van de Universiteit Utrecht gespecialiseerd in ethiek, diergedrag en diergeneeskunde te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PVV, FVD, PvdA, PvdD, SP, GL, DENK, 50PLUS, Van Haga, vKA

Tegen

CDA, D66, VVD, CU, SGP