Motie Ouwehand over het slachten van dieren staken zolang er geen sprake is van deug­delijk toezicht


13 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit verschillende onderzoeken blijkt dat het toezicht door de NVWA ernstig en structureel tekortschiet;

constaterende dat ook de minister van LNV tot de conclusie is gekomen dat de druk op het slachtproces, ingegeven door economische overwegingen, te groot is geworden om belangen van dierenwelzijn en voedselveiligheid, maar ook van toereikend toezicht, op een adequate manier te borgen,

verzoekt de regering, het slachten van dieren te staken zolang er geen sprake is van deugdelijk toezicht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, VVD, CU, SP, GL, 50PLUS, SGP, Van Haga