Motie Ouwehand over verplicht stellen van de sloop van kooien van nert­sen­hou­de­rijen


13 februari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering bij het slopen of ombouwen van stallen van nertsenhouderijen ook de sloop van kooien verplicht te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen