Motie Ouwehand over verlengen van het mora­torium op de handel in ivoor


10 maart 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat voor de komende Cites-conferentie Kenia en Mali een voorstel hebben gedaan om het negenjarig moratorium op de legale verkoop van ivoor te verlengen naar twintig jaar;

overwegende, dat de illegale handel in ivoor en de stroperij in Afrika de afgelopen jaren is toegenomen en dat het sterke vermoeden bestaat dat dit verband houdt met de verkoop van legale partijen;

verzoekt de regering steun te verlenen aan het voorstel om het moratorium op de handel in ivoor te verlengen naar twintig jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

CU, D66, GL, PVDD, SGP, SP

Tegen

CDA, LVER, PvdA, PVV, VVD