Motie Ouwehand over steun aan het initi­atief om Japan voor het Inter­na­ti­onaal Gerechtshof te dagen inzake de illegale walvis­jacht


24 juni 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Australië bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag een aanklacht heeft ingediend tegen Japan vanwege zijn illegale walvisjacht;

overwegende, dat de Internationale Walviscommissie (IWC) tot nu toe niet in staat is gebleken, de afspraken over de bescherming van de walvis daadwerkelijk te handhaven, dat Japan het moratorium op de walvisjacht al decennialang structureel schendt en dat het overleg over de walvisjacht zich inmiddels in een impasse bevindt;

van mening, dat mede gelet op het officiële Nederlandse standpunt over de walvisjacht, initiatieven zoals die van Australië, waarmee getracht wordt de illegale jacht op walvissen daadwerkelijk te beëindigen, de volle en openlijke steun verdienen van ons land;

verzoekt de regering om middels een brief aan de Australische regering haar duidelijke steun uit te spreken voor het initiatief om Japan voor het Internationaal Gerechtshof te dagen inzake de illegale walvisjacht;

verzoekt de regering de Australische regering daarbij te laten weten dat Nederland van harte bereid is, waar nodig hulp en ondersteuning te bieden bij het proces,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PVDD

Tegen

CDA, CU, D66, PvdA, PVV, SGP, VVD