Motie Ouwehand c.s. over opzeggen steun Merco­sur­verdrag


18 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering heeft erkend dat standaarden in de landbouw in de Mercosur-landen lager zijn dan de Europese standaarden en dat de EU geen mogelijkheid heeft om af te dwingen dat die standaarden verhoogd worden;

overwegende, dat het Mercosur-verdrag leidt tot een forse toename van oneerlijke concurrentie voor de Europese boeren;

overwegende, dat er meermalen is gefraudeerd met voor de export naar Europa bestemd Braziliaans vlees;

constaterende, dat de regering heeft erkend dat er geen afdwingbare afspraken in het EU-Mercosur-verdrag zijn opgenomen die de Amazone beschermen of illegale ontbossing voorkomen;

spreekt uit, dat het Mercosur-verdrag van tafel moet;

verzoekt de regering de Europese Commissie te laten weten dat Nederland de steun voor het Mercosur-verdrag intrekt.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Diks
Baudet
Van Weerdenburg
Alkaya
Öztürk
Van Kooten-Arissen


Status

Aangenomen

Voor

PVV, FVD, PvdA, PvdD, CU, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK

Tegen

CDA, D66, VVD, Van Haga