Motie Ouwehand over een einde aan de Europese subsidies voor vlees


18 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie tientallen miljoenen euro's subsidies uitgeeft aan promotiecampagnes voor vlees;

verzoekt de regering zich in te zetten voor een einde aan Europese subsidies voor de promotie van vlees,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen