Motie Ouwehand over invoering van een provin­ciale compar­ti­men­tering van dier­rechten


22 april 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat verschillende provincies beperkingen wensen op te leggen aan de intensieve veehouderij en daarbij wijzen op de noodzaak van provinciale dierrechtenplafonds;

verzoekt de regering een provinciale compartimentering van dierrechten in te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, PvdA, PVV, SGP, VVD