Motie Ouwehand over infor­matie over de gezond­heids­risico's van over­matige vlees­con­sumptie


15 november 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Nederlanders gemiddeld 30% te veel aan dierlijke eiwitten eten en dat dit negatieve effecten kan hebben op de gezondheid, waaronder overgewicht;

constaterende, dat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat overmatige consumptie van rood vlees leidt tot een verhoogde kans op darmkanker;

overwegende, dat in voorlichtingsprogramma's over gezonde voeding, informatie over de negatieve aspecten van het eten van vlees, een belangrijke preventieve werking kan hebben ter voorkoming van ziekten en obesitas als gevolg van het overmatig eten van vlees;

constaterende, dat deze aspecten nog niet voldoende aan bod komen in de huidige voorlichtingsprogramma's van het ministerie van VWS over gezonde voeding en voedselveiligheid;

verzoekt de regering om informatie over de gezondheidsrisico's als gevolg van overmatige vleesconsumptie onderdeel uit te laten maken van het VWS voorlichtingsprogramma over gezonde voeding en voedselveiligheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GL, PVDD

Tegen

CDA, CU, D66, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD