Motie Ouwehand over het terug­dringen van de biggen­sterfte


14 november 2018

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Minister Verburg bijna 10 jaar geleden vaststelde dat de sterfte onder jonge biggetjes in de varkenshouderij (met 12,9%) te hoog was en daarop de sector opriep om de sterfte binnen tien jaar terug te dringen tot maximaal 10,5%,

constaterende, dat de biggensterfte sindsdien nog verder is opgelopen (naar 13,3% in 2017) en dat er nu nog altijd meer biggetjes sterven dan de toenmalige regering toen al onacceptabel noemde, onder andere door het doorfokken van zeugen op steeds grotere worpgroottes,

constaterende, dat de VVD-PvdA regering bij monde van Staatssecretaris van Dam in 2016 stelde dat er een einde moet komen aan het steeds verder vergroten van het aantal biggen per worp en dat biggen bij hun eigen moeder moeten kunnen drinken,

constaterende, dat ook Minister Schouten heeft gezegd dat het niet acceptabel is als we de afgesproken doelstellingen niet gaan halen,

verzoekt de regering, wetgeving voor te bereiden om de doelen met betrekking tot de biggensterfte te borgen en de biggensterfte daadwerkelijk terug te dringen, waarbij het uitgangspunt is dat biggen bij hun eigen moeder moeten kunnen drinken,

en gaat over tot de orde van de dag.

OuwehandStatus

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over het perspectief van het dier leidend laten zijn bij de inrichting van stallen

Lees verder

Motie Ouwehand over meer transparantie over het leven in de vlees-, zuivel- en eierketen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer