Motie Ouwehand over het perspectief van het dier leidend laten zijn bij de inrichting van stallen


14 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zowel het tweede paarse kabinet als het kabinet-Balkenende IV, waarin alle huidige coalitiepartijen zitting namen, als doel stelde om uiterlijk in 2022 het perspectief van het dier en het soorteigen gedrag leidend te laten zijn bij de inrichting van stallen in de bedrijfsvoering van de veehouderij;

constaterende dat dit doel nog verre van behaald is;

verzoekt de regering, in de uitwerking van de kringloopnota duidelijk te maken hoe het doel om het perspectief van het dier en het soorteigen gedrag leidend te laten zijn in 2022 daadwerkelijk wordt gerealiseerd, en concrete plannen daartoe tijdig aan de Kamer toe te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, FVD, D66, CU, VVD, SGP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over de teelt van eiwitgewassen voor humane consumptie

Lees verder

Motie Ouwehand over het terugdringen van de biggensterfte

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer