Motie Ouwehand over het openbaar maken van gespreks­ver­slagen CETA-comités


13 februari 2020

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat de Canadese overheid na een Wob-verzoek de gespreksverslagen van het CETA-SPS-comité van maart 2018 gedeeltelijk openbaar heeft gemaakt,

Constaterende, dat uit die gespreksverslagen blijkt dat Canada actief lobbyt om de Europese Commissie te bewegen te tornen aan Europese standaarden voor landbouwgif,

Constaterende dat de delen van de gespreksverslagen die gingen over de Canadese inzet over varkensvlees en rundvlees waren weggelakt,

Verzoekt de regering de gespreksverslagen van de CETA-comités waar gesproken is over landbouwgif en vlees zo spoedig mogelijk volledig openbaar te maken,

En gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen