Motie Ouwehand/Diks over steun Mercosur-verdrag intrekken


13 februari 2020

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat de regering heeft erkend dat standaarden in de landbouw in de Mercosur-landen lager zijn dan de Europese standaarden en dat de EU geen mogelijkheid heeft om af te dwingen dat die standaarden verhoogd worden;

Overwegende, dat het Mercosur-verdrag leidt tot een forse toename van oneerlijke concurrentie voor de Europese boeren;

Constaterende, dat de regering heeft erkend dat er geen afdwingbare afspraken in het EU-Mercosur-verdrag zijn opgenomen die de Amazone beschermen of illegale ontbossing voorkomen;

Spreekt uit, dat het Mercosur-verdrag van tafel moet;

Verzoekt de regering de Europese Commissie te laten weten dat Nederland de steun voor het Mercosur-verdrag intrekt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Diks


Status

Verworpen

Voor

PVV, FVD, PvdA, CU, PvdD, SP, GL, SGP, vKA

Tegen

CDA, D66, VVD, DENK, 50PLUS, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over het openbaar maken van gespreksverslagen CETA-comités

Lees verder

Motie Ouwehand over geen met chemicaliën bewerkt kippenvlees op Europese markt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer