Motie Ouwehand/Diks over steun Mercosur-verdrag intrekken


13 februari 2020

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat de regering heeft erkend dat standaarden in de landbouw in de Mercosur-landen lager zijn dan de Europese standaarden en dat de EU geen mogelijkheid heeft om af te dwingen dat die standaarden verhoogd worden;

Overwegende, dat het Mercosur-verdrag leidt tot een forse toename van oneerlijke concurrentie voor de Europese boeren;

Constaterende, dat de regering heeft erkend dat er geen afdwingbare afspraken in het EU-Mercosur-verdrag zijn opgenomen die de Amazone beschermen of illegale ontbossing voorkomen;

Spreekt uit, dat het Mercosur-verdrag van tafel moet;

Verzoekt de regering de Europese Commissie te laten weten dat Nederland de steun voor het Mercosur-verdrag intrekt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Diks


Status

Ingediend

Voor

Tegen