Motie Ouwehand over het niet subsi­diëren van promo­tie­cam­pagnes van de veehou­derij


24 januari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering te stoppen met het subsidiëren van promotiecampagnes van de veehouderij,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, SP

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, GL