Motie Ouwehand over het maken van een einde aan het fokken op hoge aantallen biggen


24 januari 2019

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering een einde te maken aan het fokken op hoge aantallen biggen en het fokken op extra spenen bij zeugen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS