Motie Ouwehand over het niet akkoord gaan met een handels­verdrag met Latijns-Amerika waar ook landbouw onderdeel van is


22 mei 2019

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat de onderhandelingen over een EU-handelsverdrag met de Mercosur-landen in een stroomversnelling zijn gekomen en dat mogelijk voor oktober al een definitief akkoord afgesloten wordt,

Constaterende, dat op dit moment in Nederlandse schappen producten liggen die in Brazilië onder veel minder strenge voorwaarden zijn geproduceerd, en waar bovendien chemicaliën aan te pas zijn gekomen die in Nederland en de EU verboden zijn,

Constaterende, dat Brazilië in 2018 ruim 300 miljoen kilo kippenvlees naar de Europese Unie exporteerde, bijna drie keer zo veel als Oekraïne,

Overwegende, dat een handelsakkoord met de Mercosur-landen zal leiden tot nog veel grotere import van onder meer goedkoop rundvlees, kippenvlees, eieren en soja uit die landen,

Verzoekt de regering zich in de diverse Raden te verzetten tegen een handelsverdrag met de Mercosur-landen waarin de landbouw niet is uitgezonderd,

En gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PVV, FVD, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS