Motie Ouwehand geen belas­tinggeld meer steken in de finan­ciering van de kalver­hou­derij


22 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Nederland de grootste kalvermester van Europa is,

constaterende, dat Nederland daartoe ieder jaar maar liefst 700.000 piepjonge kalfjes importeert uit landen zoals Ierland, Litouwen en Letland, waardoor deze dieren –die hun moeder nog nodig hebben- dagenlang in veewagens worden vervoerd,

constaterende, dat het welzijn van deze zuigelingen op transport ernstig in het geding is, dat er voortdurend rapportages zijn over het overtreden van de dierenwelzijnsregels en dat onlangs zelfs naar buiten is gekomen dat kalfjes uit Ierland (onderweg naar Nederland) op een officieel door de EU goedgekeurde ‘high quality’ controlepost in Frankrijk in elkaar worden geschopt en geslagen,

constaterende, dat de kalversector de afgelopen jaren fors gesubsidieerd is met Europese landbouwsubsidies - gemiddeld meer dan 40 miljoen euro aan directe betalingen per jaar - en dat het kabinet daar jaarlijks meer dan 1 miljoen subsidie bovenop deed met geld dat bedoeld was voor plattelandsontwikkeling,

overwegende, dat er groot en groeiend maatschappelijk verzet is tegen het subsidiëren van dierenleed,

spreekt uit dat er in de nieuwe invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid geen belastinggeld meer mag worden gestoken in de financiering van de kalverhouderij,

en gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Van Raan 1.5°C-doel opnemen in berekeningen met het AEOLUS-model

Lees verder

Motie Ouwehand over het niet akkoord gaan met een handelsverdrag met Latijns-Amerika waar ook landbouw onderdeel van is

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer