Motie Ouwehand over geen met chemi­caliën bewerkt kippen­vlees op Europese markt


13 februari 2020

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat de Eurocommissaris voor handel heeft aangegeven dat er met de Verenigde Staten onderhandeld kan worden over Europese standaarden waaraan in de EU geïmporteerde Amerikaanse producten moeten voldoen,

Constaterende, dat Amerikaanse minister van landbouw een paar dagen nadien te kennen gegeven dat hij wil dat de Europese Unie de grenzen openzet voor met chemicaliën bewerkt kippenvlees,

Verzoekt de regering bij de Europese Commissie en de Verenigde Staten het kraakhelder te maken dat het voor Nederland onacceptabel is dat met chemicaliën bewerkt kippenvlees de Europese markt opkomt,

Verzoekt de regering tevens om bij de Europese Commissie duidelijk te maken dat er onder geen enkele voorwaarde Europese non-tarifaire barrières kunnen worden verlaagd voor vanuit de Verenigde Staten geïmporteerde landbouwproducten,

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PVV, FvD, PvdA, PvdD, SP, GL, DENK, 50PLUS, vKA

Tegen

CDA, D66, VVD, CU, SGP, Van Haga