Motie Ouwehand over een verbod op verkoop van dieren via internet


24 maart 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de verkoop van dieren via internet leidt tot ongewenst aankoopgedrag en oncontroleerbare handel en uiteindelijk tot een groot aantal dieren dat op straat en in opvangcentra terechtkomt;

verzoekt de regering een verbod in te stellen op de verkoop van dieren via internet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

CDA, CU, D66, GL, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD