Motie Ouwehand over een mora­torium instellen op de bouw van nieuwe veestallen en op de uitbreiding van bestaande stallen


22 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet miljarden euro's heeft uitgetrokken voor het uitkopen van veehouderijen, om daarmee stikstofuitstoot te verminderen rond overbelaste natuurgebieden;

constaterende dat op dit moment nog steeds uitbreidingen plaatsvinden in de veehouderij, zelfs in gebieden waar tegelijkertijd piekbelasters worden uitgekocht, soms zelfs in dezelfde straat;

constaterende dat uitbreiden en uitkopen tegelijk verspilling is van belastinggeld;

verzoekt regering een moratorium in te stellen op de bouw van nieuwe veestallen en op de uitbreiding van bestaande stallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

Gündoğan, Den Haan, BIJ1, Volt, PvdA, PvdD, GL, SP

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, DENK, Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand c.s. over de btw op alle onbewerkte groente en fruit per 1 juli afschaffen

Lees verder

Motie Ouwehand over borgen dat omwonenden goed beschermd worden tegen stank

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer