Motie Ouwehand over borgen dat omwo­nenden goed beschermd worden tegen stank


22 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit de evaluatie van de Wet geurhinder en veehouderij in 2016 bleek dat de wet moet worden aangepast om burgers te beschermen;

constaterende dat de rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat omwonenden van intensieve veehouderijen onvoldoende door de wet beschermd worden tegen stankoverlast, waarbij is geoordeeld dat de overheid in strijd handelt met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens;

constaterende dat de regering nu aan acht eisers een schadevergoeding moet betalen;

verzoekt de regering te borgen dat omwonenden goed beschermd worden tegen stank, waaronder tegen de stapeling van stank uit verschillende bronnen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BIJ1, Volt, CDA, PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, DENK, GL, SP

Tegen

BBB, JA21, Van Haga, FVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over een moratorium instellen op de bouw van nieuwe veestallen en op de uitbreiding van bestaande stallen

Lees verder

Motie Gündoğan/Ouwehand over landbouwvrijstelling in de winstsfeer afbouwen tot nul en de opbrengst inzetten als dekking voor de plannen voor stikstofreductie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer