Motie Ouwehand over een juridisch houdbaar plan van aanpak voor de stik­stof­crisis


17 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat natuurbeschermingsrecht-specialisten de Kamer hebben gewaarschuwd dat de uitgangspunten die het kabinet hanteert bij het aanpakken van de stikstofcrisis (zoals vrijwilligheid, technische oplossingen en een louter gebiedsgerichte aanpak) veel te weinig zekerheid bieden en juridisch onhoudbaar zijn,

verzoekt de regering op korte termijn met een juridisch houdbaar plan van aanpak te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, Van Haga