Motie Ouwehand over een afbouwpad voor de glas­tuin­bouw­sector opstellen en een omscha­keling naar voed­sel­pro­ductie in onver­warmde kassen stimu­leren


19 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de glastuinbouw verantwoordelijk is voor 9% van het Nederlandse aardgasgebruik en dat het sierteeltaandeel bovendien geen bijdrage levert aan de voedselzekerheid;

constaterende dat Nederland als gevolg van de import van gas jaarlijks miljarden overmaakt aan Rusland en daarmee bijdraagt aan de oorlogskas van Poetin;

constaterende dat het kabinet zo snel mogelijk onafhankelijk wil worden van Russisch gas;

verzoekt de regering een afbouwpad voor de glastuinbouwsector op te stellen en omschakeling naar voedselproductie in onverwarmde kassen te stimuleren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Gündoğan, Den Haan, BIJ1, Volt

Tegen

Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over de veehouderij versneld inkrimpen en een navenante afname van de consumptie van dierlijke eiwitten

Lees verder

Motie Ouwehand over gebruikmaken van het instrumentarium voor stikstofreductie dat de landsadvocaat in de zomer van 2021 heeft geadviseerd

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer