Motie Ouwehand over de volledige werke­lijkheid achter vlees, vis, zuivel en eieren bekend­maken


24 januari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, net als haar voorgangers, het van grootbelang acht dat consumenten weten waar hun voedsel vandaan komt;

overwegende dat er een grote kloof bestaat tussen het beeld dat consumenten wordt voorgespiegeld en de realiteit voorde dieren in de veehouderij;

verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat de volledige werkelijkheid achter vlees, vis, zuivel en eieren bekend wordt bij burgers, onder meer via etikettering van dierlijke producten die duidelijk maakt welk dierenleed er gepaard is gegaan met het betreffende product,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, GL, SP

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over alle prioritaire maatregelen uit de evaluatie van het Actieplan Stalbranden overnemen in het Bouwbesluit

Lees verder

Motie Ouwehand over de morele problematiek achter de productie van zuivel voor de mens

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer