Motie Ouwehand over alle prio­ri­taire maat­re­gelen uit de evaluatie van het Actieplan Stal­branden overnemen in het Bouw­be­sluit


24 januari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de evaluatie van het Actieplan Stalbranden 2012-2016 een aantal prioritaire maatregelen benoemt en dat het daarnaast maatregelen benoemt die schadebeperkend zijn;

verzoekt de regering alle prioritaire maatregelen zoals voorgesteld in de evaluatie, evenals de drie aanvullende schadebeperkende maatregelen, over te nemen in het Bouwbesluit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, 50PLUS, GL, SP

Tegen

CDA, FVD, D66, CU, VVD, SGP, DENK