Motie Ouwehand: NL zelf­voor­zienend in voed­sel­pro­ductie


19 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt uit, conform de initiatiefnota “Een eerlijke boterham, over het versterken van de voedselketen” dat Nederland zoveel mogelijk in haar eigen voedsel moet kunnen voorzien,

verzoekt de regering, met voorstellen te komen om Nederland daadwerkelijk zo veel mogelijk zelfvoorzienend te maken in haar voedselproductie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, D66, PvdD, 50PLUS, GrKÖ

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, GrBvK, Houwers, Klein, Monasch, VanVliet