Motie Ouwehand: Aanvul­lende product­in­for­matie in voedings-app


19 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het streven naar gezond en duurzaam voedsel vraagt om een integrale aanpak,

constaterende dat het kabinet werkt aan een voedings-app die consumenten de juiste informatie moet bieden over de samenstelling en de voedingswaarde van voedingsmiddelen, zodat zij op basis van objectieve en heldere informatie een bewuste keuze kunnen maken,

overwegende dat voor het kunnen maken van een bewuste keuze ook informatie nodig is over herkomst, impact op milieu en klimaat, de wijze waarop dieren zijn gehouden en geslacht, alsmede over de vraag of er sprake was van eerlijke handel,

verzoekt de regering, deze aanvullende informatie over voedsel mee te nemen in de ontwikkeling van de voedings-app,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen