Motie Ouwehand: laat bestaande akker­randen niet verdwijnen


14 mei 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat wetenschappers waarschuwen dat de ‘vergroeningscomponent’ van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ernstige averechtse gevolgen kan hebben voor de biodiversiteit en natuur in Nederland vanwege het verdwijnen van waardevolle akkerbiotopen en akkerranden,

verzoekt de regering zich in te zetten om deze akkerbiotopen en akkerranden te behouden en ervoor te zorgen dat de Nederlandse uitwerking van het GLB niet ten koste gaat van bestaande vergroening,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen