Motie Ouwehand: laat besluit over toelating van teelt van genmais 1507 over aan nieuwe Europese Commissie


10 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie voornemens is om de teelt van het genetisch gemanipuleerde maistype 1507 toe te staan, ondanks het feit dat 19 lidstaten en het Europees Parlement zich tegen de toelating van deze genmais hebben gekeerd,

constaterende dat de Kamer middels het aannemen van motie KS 33750-XIII nr 113 de regering heeft verzocht zich tegen de toelating van deze mais te verzetten,

constaterende dat de Europese Commissie mogelijkheden heeft om het voorstel voor toelating van de teelt van maistype 1507 in te trekken, waaronder middels het vragen van hernieuwd advies aan de Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) over de effecten van het gebruik van glufosinaat bij deze mais, onder andere op de volksgezondheid, aangezien dit in de eerdere beoordelingen niet is meegenomen,

constaterende dat er dit najaar een nieuwe Europese Commissie aantreedt,

verzoekt de regering er bij de huidige Europese Commissie op aan te dringen het besluit over de toelating van maistype 1507 over te laten aan de nieuwe Commissie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SGP, SP, PVV, D66, GroenLinks, 50+/Baay-Timmerman

Tegen

VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, 50+/Klein, GrBvK, VanVliet