Motie Ouwehand: inzetten op omscha­kel­sub­sidies voor boeren


14 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Nederland heeft afgesproken het verlies van plant- en diersoorten te stoppen,

overwegende, dat onder andere het huidige gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw en de grote aantallen dieren in de intensieve veehouderij zorgen voor een (dreigend) verlies aan plant- en diersoorten, waaronder belangrijke bestuivers als de bij,

overwegende, dat veel boeren wel zouden willen omschakelen naar meer dier- en natuurvriendelijke vormen van landbouw, maar dat zij vaak niet zomaar los kunnen komen uit het huidige systeem,

overwegende, dat de subsidies in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid ingezet kunnen worden om boeren te helpen omschakelen naar natuurinclusieve en/of biologische landbouw,

verzoekt de regering, in te zetten op omschakelsubsidies voor boeren,

en gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PVV, D66, GroenLinks, SP, PvdA, 50PLUS, DENK

Tegen

VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, FVD

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand & Futselaar: Forse vermindering van het gebruik van glyfosaat en niet instemmen met verlenging toelating glyfosaat met meer dan een jaar

Lees verder

Motie Wassenberg & Beckerman: spreekt uit dat het onwenselijk is dat bij de energie-intensieve industrie niet de vervuiler/uitstoter van CO2 betaalt, maar de belastingbetaler

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer