Motie Wassenberg & Beckerman: spreekt uit dat het onwen­selijk is dat bij de energie-inten­sieve industrie niet de vervuiler/uitstoter van CO2 betaalt, maar de belas­ting­be­taler


16 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de energie-intensieve bedrijven minder per energie-eenheid betalen dan particulieren;

overwegende dat de prijzen voor grootverbruikers van energie laag worden gehouden door subsidies en belastingvoordelen;

constaterende dat de energieprijzen voor het Nederlandse bedrijfsleven substantieel lager liggen dan het Europees gemiddelde;

spreekt uit dat het onwenselijk is dat bij de energie-intensieve industrie niet de vervuiler/uitstoter van CO2 betaalt, maar de belastingbetaler,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Beckerman


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, SP, ChristenUnie, 50PLUS, DENK

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, PvdA, SGP, FvD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer