Motie Ouwehand: in overleg treden met gemeenten om het gebruik van nee/nee-stickers beter te faci­li­teren


1 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat jaarlijks 34 kilo ongeadresseerd reclamedrukwerk per huishouden wordt verspreid, wat een grote milieudruk met zich meebrengt,

constaterende dat voor reclamedrukwerk en huis-aan-huis-bladen nog altijd een opt-out systeem geldt, waarbij burgers het drukwerk automatisch in hun brievenbus krijgen, tenzij zij zelf actie ondernemen om met een nee/nee-sticker duidelijk te maken dat zij dit niet willen,

constaterende, dat een opt-out systeem minder effectief is in het bestrijden van ongevraagde reclame dan een opt-in systeem, waarbij burgers geen drukwerk ontvangen tenzij zij kenbaar maken dit juist wél te willen,

overwegende dat de keuze van de overheid voor een opt-out systeem een grotere betrokkenheid van gemeenten vraagt om de ongewenste verspreiding van reclamedrukwerk terug te dringen, onder meer door de opt-out actief te faciliteren,

verzoekt de regering in overleg te treden met gemeenten om het gebruik van nee/nee-stickers beter te faciliteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

50PLUS, CU, D66, GL, GrKÖ, PvdA, PvdD, SGP, SP

Tegen

CDA, GrBvK, LHOU, LKLE, LVLI, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand: stop de sluiproute van de quasi-adressering bij reclamedrukwerk

Lees verder

Motie Ouwehand: inkrimping van de Europese varkensstapel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer