Motie Ouwehand: stop de sluip­route van de quasi-adres­sering bij recla­me­drukwerk


1 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bedrijven en organisaties geen ongeadresseerd reclamedrukwerk mogen laten bezorgen bij mensen met een nee-nee sticker op de brievenbus,

constaterende dat bedrijven en organisaties deze afspraak omzeilen door reclamedrukwerk quasi te adresseren door ‘aan de bewoners van’ op de reclame te drukken,

verzoekt de regering te bezien hoe de sluiproute van de quasi-adressering bij reclamedrukwerk kan worden aangepakt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

50PLUS, CU, D66, GL, GrKÖ, PvdA, PvdD, SGP, SP

Tegen

CDA, GrBvK, LHOU, LKLE, LVLI, PVV, VVD