Motie Ouwehand: impuls voor vergroening van steden en dorpen


4 juni 2013

De Kamer

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Verenigde Naties een ‘groennorm’ aanbevelen van 48 m2 per inwoner, omdat dit het welzijn van mensen bevorderd,

constaterende, dat deze groennorm in veel gemeenten nog niet behaald wordt,

verzoekt de regering, in kaart te brengen in welke gemeenten de aanbevolen groennorm van de Verenigde Naties niet gehaald wordt, en de Kamer hierover voor Prinsjesdag te informeren,

verzoekt de regering tevens, bij de begroting voor 2014 duidelijk te maken welke impuls zal worden gegeven aan de vergroening van steden en dorpen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

50PLUS, D66, GroenLinks, PvdD, SP

Tegen

VVD, PvdA, PVV, CDA, SGP, ChristenUnie